Зарождение туристськоекскурсійної дела на западноукраинских землях
description

Зарождение туристськоекскурсійної дела на западноукраинских землях

> Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні Розділ 2. Початок організованого туризму (кінець XIX — початок XX ст.) 2.4. Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях Національно-культурне відродження в Україні, зокрема на західноукраїнських землях, що спостерігалося впродовж XIX ст. і супроводжувалось зростанням інтересу освіченої частини населення до мови свого народу, його історії, культурної спадщини …
Туристскоэкскурсионное дело в предвоенные годы(19361941)
description

Туристскоэкскурсионное дело в предвоенные годы(19361941)

> Григорий Усыскин. Очерки истории российского туризма Туристско-экскурсионное дело в предвоенные годы (1936-1941) 17 апреля 1936 года Центральный Исполнительный Комитет СССР принял постановление о ликвидации Всесоюзного общества пролетарского туризма и экскурсий. Туристско-экскурсионное дело переходило в ведение советских профсоюзов. Руководство самодеятельным туризмом было возложено на Всесоюзный совет по физической культуре, преобразованный впоследствии постановлением ЦИК и СНК …
Автономная Республика Крым на рынке рекреационных услуг
description

Автономная Республика Крым на рынке рекреационных услуг

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ Страчкова Наталя Василівна УДК 911.3:338.48(477.75) Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг(суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій) 11.00.02 — економічна та соціальна географія Авторефератдисертації на здобуття наукового ступенякандидата географічних наук Київ — 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті географії НАН України Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Балабанов Геннадій Васильович,завідувач …
Усовершенствование территориальной организации рекреационного комплекса Подольского региона
description

Усовершенствование территориальной организации рекреационного комплекса Подольского региона

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИРАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ Охріменко Алла Григорівна УДК 332.132:338.49 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ Спеціальність 08.10.01- розміщення продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯКАНДИДАТА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК Київ – 2001 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України Науковий …
Тесты 105156
description

Тесты 105156

зміст |1-52 |53-104 |105-156 |157-208 |209-260 |261-312 |313-364 |365-416 |417-468 |469-520 |521-572 |573-624 Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом 0502 «Менеджмент» зі спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» тести 105-156 Тестове завдання №105. Від імені держави при вирішенні податкових питань виступає :1. Податкова адміністрація.2. Прокуратура, Верховна Рада України.3. Прокуратура, арбітражний суд.4. Суд …
Проблемы формирования туристического кластеру Одесского региона
description

Проблемы формирования туристического кластеру Одесского региона

Бровкова К.В.Всеукраїнський науково-виробничий журнал«Сталий розвиток економіки». — 2010. — №3. — С.104-111. Проблеми формування туристичного кластеру Одеського регіону Стаття присвячена розгляду проблеми формування кластерів регіонів. На прикладі туристичного кластеру Одеського регіону пропонуються підходи до підвищення ефективності та конкурентоспроможності туристичної діяльності. Ключові слова: кластер, бренд, політика, ефективність, регіон, туризм, конкурентоздатність. Постановка проблеми. Пошук підходів до підвищення …