Методика нормирования запасов материальных ресурсов
description

Методика нормирования запасов материальных ресурсов

Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту Глава 13. Управління товарно-матеріальними ресурсами готелю Методика нормування запасів матеріальних ресурсів Насамперед, для розуміння сутності нормування запасів матеріальних ресурсів, необхідно дати визначення норми запасу. Під нормою запасу варто розглядати таку планову мінімальну кількість матеріальних ресурсів, що повинна знаходитися на підприємстві для нормального процесу матеріально-технічного забезпечення. Характерною рисою норм матеріальних запасів …
Факторы развития туристических услуг
description

Факторы развития туристических услуг

> Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва 3. Економічні основи туристичної діяльності 3.5. Фактори розвитку туристичних послуг Фактори, що впливають на розвиток туризму, різноманітні й багатогранні. Наявність сприятливих факторів приводить до лідерства окремих регіонів і країн у світовому туризмі, і ,на-йпаки, небажані фактори знижують туристичний потік. Основні фактори, що впливають на розвиток туризму, можна …
Сидорів
description

Сидорів

> Легендарні села України Сидорів Сидорів — село Гусятинського району Тернопільської області, розташоване на річці Збруч. У 2007 р. населення становило 1 168 осіб. Поблизу села виявлено археологічні пам’ятки трипільської культури. Перша писемна згадка — 7 жовтня 1398 р. У квітні 1547 р. Сидорів отримав статус міста. У XVII столітті село стало власністю відомої та …
Теоретические основы современной украинской педагогики
description

Теоретические основы современной украинской педагогики

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Дрогобич: Коло, 2006. — 326 с. У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя …
Феодальный огород XIXV вв
description

Феодальный огород XIXV вв

> Калиничева Г.И. Экономическая история Тема 2. Экономическое развитие в эпоху феодализма 3. Феодальный город XI-XV вв. Процесс эволюционного развития феодализма выражался в возникновении и развитии городов, которые по мере накопления в них элементов капиталистического способа производства и положили начало ослаблению феодализма. Многие города Западной Европы возникли еще в Римскую эпоху, затем пришли в упадок …
Въездной туризм: современное состояние и перспективы развития в Российской Федерации
description

Въездной туризм: современное состояние и перспективы развития в Российской Федерации

Байков А.В.Российское предпринимательство. — 2008. — №5, вып.1 (110). — С.120-124. Въездной туризм: современное состояние и перспективы развития в Российской Федерации Российская Федерация представляет собой привлекательнейшее туристское пространство. Это один из самых больших и притягательных туристских регионов мира. Развитие въездного туризма даст России следующие преимущества: — приток иностранной валюты, а, следовательно, и рост доходов населения …