Туризм как экономический фактор жизнеобеспечения и активизации развития хозяйственных систем в условиях финансового и экономического кризиса
description

Туризм как экономический фактор жизнеобеспечения и активизации развития хозяйственных систем в условиях финансового и экономического кризиса

Бойко М.Г.Збірник тез XI Всеукраїнської науково-практичної конференції«Актуальні складові регіонального розвитку в контексті європейськоїінтеграції» (м. Феодосія, 21-22 травня 2009 р.). — C.177-179. Туризм як економічний фактор життєзабезпечення та активізації розвитку господарських систем в умовах фінансової та економічної кризи Українська економіка знаходиться під впливом сучасних глобальних тенденцій, які формують умови і обумовлюють фактори розвитку базових галузей економіки, …
Предпосылки становления системы профессиональной подготовки специалистов сферы туризма в Турции
description

Предпосылки становления системы профессиональной подготовки специалистов сферы туризма в Турции

Семенова І.І.Вісник Луганського національного університетуім. Т. Шевченка. — 2012. — №4(239). — Ч.ІІ. — С.203-210. Передумови становлення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму в Туреччині У статті розкрито передумови становлення системи туристської освіти в Туреччині на основі аналізу історичних етапів розвитку індустрії туризму з урахуванням впливу економічних, політичних, технічних, соціальних та ресурсних факторів. Ключові слова: …
Первичный учет в управлении расходами санаторнокурортних учреждений
description

Первичный учет в управлении расходами санаторнокурортних учреждений

Чабанюк О.М., Куцик П.О. Вісник Львівської комерційної академії.Серія економічна. — 2009. — Вип.30. Первинний облік в управлінні витратами санаторно-курортних установ Розглядаються питання суті первинного обліку та його організації. Звертається увага на особливості побудови первинного обліку у санаторно-курортних установах з огляду на особливості їх діяльності. Ключові слова: первинний облік, бухгалтерський облік, санаторно-курортні організації. Вступ. Для управління …
Современные модели управления многофункциональным туристичноготельним комплексом
description

Современные модели управления многофункциональным туристичноготельним комплексом

Калєнік К.В., Федак В.І.Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції«Прогресивна техніка та технології харчових виробництв,ресторанного та готельного господарств і торгівлі.Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».18 жовтня 2012 р., м. Харків. — Ч.1. — С.255-256. Сучасні моделі управління багатофункціональним туристично-готельним комплексом В останні роки розвиток туристичної індустрії у світі, а зокрема в Україні «не стоїть …
Пути и стежини украинского туризма
description

Пути и стежини украинского туризма

Бондаренко В.Дзеркало тижня. — 2004. — № 13 (488). Шляхи і стежини українського туризму Ухвалення нової редакції Закону про туризм викликало гостру дискусію між прибічниками закону та їхніми опонентами. У січні «ДТ» надало слово тим, хто «проти», а тепер вислухаємо тих, хто «за». По коментар ми звернулися до юриста, котрий брав особисту участь у розробці …
Инновационные технологии в туризме как учебная дисциплина и составляющая развития профессиональной компетентности будущих специалистов по туризму
description

Инновационные технологии в туризме как учебная дисциплина и составляющая развития профессиональной компетентности будущих специалистов по туризму

Черная Любовь Васильевна Научный вестник Донбасса.-2014.-№2. Инновационные технологии в туризме как учебная дисциплина и составляющая развития профессиональной компетентности будущих специалистов по туризму В статье на основе исследования статистических данных относительно объемов туристических потоков, количества реализованных услуг и нормативно-правовых документов Украины, в частности «Об одобрении Концепции Государственной целевой программы развития туризма и курортов на период до …