Развитие гостиничного хозяйства, туристской инфраструктуры
description

Развитие гостиничного хозяйства, туристской инфраструктуры

> Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні Розділ 6. Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90-ті pp.) 6.3. Розвиток матеріальної бази туризму 6.3.2. Розвиток готельного господарства, туристської інфраструктури Мережа туристських підприємств активно формувалась наприкінці 70-х — упродовж 80-х pp. Як свідчить аналіз, більшість готелів, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, баз відпочинку та туристських баз будувались …
Тесты 313364
description

Тесты 313364

зміст |1-52 |53-104 |105-156 |157-208 |209-260 |261-312 |313-364 |365-416 |417-468 |469-520 |521-572 |573-624 Тестові завдання для контролю знань випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом 0502 «Менеджмент» зі спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» тести 313-364 Тестове завдання № 313. При визначенні абсолютного коефіцієнта ліквідності враховують:1. Вартість запасів і витрат.2. Грошові кошти підприємства.3. Дебіторську заборгованість.4. Запаси, затрати і …
Дойти до горизонта
description

Дойти до горизонта

Ожгібесов В.М.«Пульс-норма», 11 травня 2006 р. Дійти до обрію Як мандрують люди? З якою метою? Що таке туризм? Однозначної відповіді на такі питання немає, адже це дуже різноманітний вид людської діяльності. Деякі вважають себе туристами, мандруючи літаками та потягами на курорти, інші — здійснюючи ділові або екскурсійні поїздки автобусами. Мабуть, їх думка має право на …
Теоретические и практические аспекты профессиональной подготовки кадров в отрасли туризма
description

Теоретические и практические аспекты профессиональной подготовки кадров в отрасли туризма

Машика Н.В.,Ужгородський національний університет Теоретичні і практичні аспекти професійної підготовки кадрів в галузі туризму Соціальні і економічні зміни, що відбулися останнім часом в Україні, зумовили глибокі структурні перетворення у туристичній індустрії. Набули поширення приватні туристські фірми, поглибилася спеціалізація; розширилося використання інформаційних технологій і маркетингових досліджень. Структурні зміни в туризмі призвели до цілого комплексу проблем:недоліки в …
Зеленый туризм как составляющая маркетинга территорий
description

Зеленый туризм как составляющая маркетинга территорий

Ярмоленко Ю.О.Науковий вісник Національного університету біоресурсіві природокористування України. — 2011. — Вип. 163 частина 1 Зелений туризм як складова маркетингу територій Розкривається питання застосування маркетингу територій для формування та просування конкурентоспроможного туристично-рекреаційного продукту на прикладі зеленого туризму. Ключові слова: зелений туризм, маркетинг територій, туристично-рекреаційний продукт, екологічна безпека, стратегія маркетингу. Тенденції посткризового розвитку світової економіки свідчать …
Предпосылки повышения конкурентоспособности санаторнокурортної отрасли Украины
description

Предпосылки повышения конкурентоспособности санаторнокурортної отрасли Украины

Балабанова О.І.Матеріали доповідей ІІ науково-практичної конференції«Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційноюекономікою». -15-16 вересня 2006 року, м. Бердянськ. Передумови підвищення конкурентноздатності санаторно-курортної галузі України Скорочення чисельності закладів, що надають санаторно-курортні послуги в Україні (майже на 2% щороку), зміни в структурі споживачів цих послуг (зменшення питомої ваги соціальних фондів як первісних споживачів та посилення ролі кінцевого …