Международные экономические отношения
description

Международные экономические отношения

Міністерство освіти і науки УкраїниДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана ФранкаКафедра економіки МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИдо самостійної роботи студентів по курсу «Міжнародні економічні відносини» Дрогобич – 2005 Затвердженона засіданні кафедри економікипротокол №__від______2005 р. Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу «Міжнародні економічні відносини» призначені для студентів 2 курсу спеціальності «Менеджмент організацій». Методичні матеріали допоможуть студентам підготуватися до …
Организация анимационного туризма в сельской местности
description

Организация анимационного туризма в сельской местности

Гуткевич С.О., Габа М.І.Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. — 2010. — Вип.1. — С.205-210. Організація анімаційного туризму у сільській місцевості У статті розглянуто теоретичні основи категорії анімація обслуговування, наведено основні форми анімації та напрямки анімаційного туризму. Також автором показано застосування анімації в сільському зеленому туризмі та використання різних форм для покращення обслуговування і організації дозвілля туристів …
Житомирская область: предложения новых направлений туризма в контексте проведения «Євро2012»
description

Житомирская область: предложения новых направлений туризма в контексте проведения «Євро2012»

Дунаєвська О.Ф., Козловський О.Ю., Коткова Т.М.Економіка. Управління. Інновації. — 2011. — №2 (6). Житомирська область: пропозиції нових напрямів туризму в контексті проведення «Євро-2012» В статті аналізуються перспективи використання рекреаційних ресурсів Житомирської області у контексті проведення футбольного чемпіонату «Євро-2012». Зазначено, що Житомирська область серед областей України має низький ресурсно-рекреаційний рейтинг, проте на високому рівні у ньому …
Идеи В.К. Тарасова и О.П. Ситникова при подготовке туристских кадров высшей квалификации
description

Идеи В.К. Тарасова и О.П. Ситникова при подготовке туристских кадров высшей квалификации

Бейдик О.О. Вестник Луганского национального Университета им. Тараса Шевченко. Серия: Педагогические науки. Часть І.-2011.-№14(225).-С.24-32. Идеи В.К. Тарасова и О.П. Ситникова при подготовке туристских кадров высшей квалификации В практической плоскости рассмотрены идеи специалистов активных методов учебы В.К. Тарасова, О.П. Ситникова и др., их приложение при подготовке кадров для национальной туристско-рекреационной индустрии. Ключевые слова: активные методы учебы, …
Развитие социального творчества студенческой молодежи в сфере досуга: анимационный подход
description

Развитие социального творчества студенческой молодежи в сфере досуга: анимационный подход

Максимовська Н.О. Теоретико-методические проблемы воспитания детей и ученической молодежи.-2013.-Вип.17(1).-С.436-447.. Развитие социального творчества студенческой молодежи в сфере досуга: анимационный подход В статье рассмотрена специфика развития социального творчества студенческой молодежи с применением анимационного подхода к реализации социальнопедагогической деятельности в сфере досуга. Акцентируется на возможности создания социальных взаимоотношений нового качества в социальновоспитательном пространстве высшего учебного заведения, которое дает …
Summary
description

Summary

Стойко С., Гадач Е., Шимон Т., Михалик С. Заповедные экосистемы Карпат Summary > S. Stoiko, E. Hadach, T. Simon, S. Mikhalik. Protected ecosystems in the Carpathians Geographic situation of the Carpathians, located on the territory of five states, indicates the necessity of integration of research work on the field of preservation of natural ecosystems. IUCN, …