Города Казахстана. Алматы
description

Города Казахстана. Алматы

Города Казахстана. Алматы Алматы является самым крупным городом Казахстана. Раскинулся он в его юго-восточном регионе. Население мегаполиса составляет около полутора миллионов человек. Город окружён горами Заилийского Алатау, которые частично защищают его от ветров. На здешних склонах горных вершин размещаются отличные горнолыжные центры. Алматы изобилует историческими и культурными достопримечательностями, зелёными насаждениями, живописными садами и парками, а …
Как я искал печать фотографий в Барнауле
description

Как я искал печать фотографий в Барнауле

Как я искал печать фотографий в Барнауле Вот и закончился мой отдых во Франции, даже непривычно после него наблюдать родной Барнаул. Посетил много провинций, в которых нашел много мест от ярких и живописных до мрачных и зловещих. Особенно понравилось в Бургундии. На эту провинцию французскую ушло большее количество памяти фотоаппарата. По приезду решил сразу фотографии …
Государственное регулирование cфери туризма на региональном уровне
description

Государственное регулирование cфери туризма на региональном уровне

Биркович Віктор Іванович Державне регулювання cфери туризму на регіональному рівні Спеціальність 25.00.02 АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук 2007 Дисертацією є рукопис ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Зміцнення ринкових відносин в Україні відбувається шляхом формування й розвитку змішаної економіки, де взаємодіють ринкове й державне регулювання. Роль і масштаби останнього залежать від багатьох факторів і, …
Внешнеэкономическая деятельность туристических предприятий Украины
description

Внешнеэкономическая деятельность туристических предприятий Украины

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут світової економіки і міжнародних відносин ГОНТАРЖЕВСЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА УДК 339.56: 338.48(477) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Спеціальність 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини Авторефератдисертації на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук Київ — 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі зовнішньоекономічних дослідженьІнституту світової економіки і міжнародних відносин НАН …
Туристический рынок Украины : современное состояние, тенденции, перспективы
description

Туристический рынок Украины : современное состояние, тенденции, перспективы

Любіцева О.О.Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілляМіжнародна науково-практична конференціяКиївський національний університет культури і мистецтв4-6 червня 2004 р. Туристичний ринок України: сучасний стан, тенденції, перспективи Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення. Стан ринку туристичних послуг конгруентний стану економіки і визначається соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного …
Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в Украине
description

Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в Украине

Давидова О.Ю., Писаревський І.М.Збірник наукових праць ХДУХТ «Економічна стратегіяі перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».2008. — Випуск 2(8), частина 2. — С.215-219. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні Проведений аналіз сучасного стану готельного господарства та наведено основні напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні. Постановка проблеми у загальному вигляді. Індустрія туризму — сукупність …