в Без рубрики

Территориальная организация промышленного туризма Карпатского суспільногеографічного района и основные направления ее совершенствования

<<< назад |зміст |вперед >>>

Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення

Монографія. За науковою редакцією д.е.н., проф. Олійника Я.Б. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 225 с.

У монографії сформульовано теоретичні і практичні основи нового наукового напрямку в туризмі – промислового. Досліджено чинники, що впливають на розвиток промислового туризму на прикладі Карпатського суспільно-географічного району. Запропоновано визначення промислового туризму, його туристичного паспорта та складових концептуальної системи кадастру об’єктів промислового туру. Розглянуто суспільно-економічні, природні та техногенні ресурси розвитку промислового туризму у Карпатському краї, що дозволить залучити інвестиції, знизити безробіття та сприятиме припливу іноземного капіталу в регіон.

Це видання призначене для науковців, промисловців, студентів, бізнесменів, громадських та державних діячів (VIP-туристи).

ЗМІСТ

Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ
1.1. Сутність промислового туризму регіону
1.2. Принципи та індикатори розвитку промислового туризму
1.3. Концептуальна інформаційна кадастрова система об’єктів промислового туризму
1.4. Методичні основи дослідження промислового туризму
1.4.1. Метод оцінювання екологічного стану ґрунту з використанням fuzzy-технологій
1.4.2. Метод моделювання розповсюдження важких металів у ґрунтах на базі теорії нейромережі

РОЗДІЛ II. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ РАЙОНІ
2.1. Історія становлення промислового туризму
2.2. Природні об’єкти промислового туризму Українських Карпат
2.3. Географія народних промислів Західної України як об’єктів промислового туризму
2.4. Винні тури

РОЗДІЛ III. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ КАРПАТСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ
3.1. Прогнозування стоку річки Дністер для оцінювання туристичного потенціалу
3.2. Нейромережа прогнозування стоку річки Дністер
3.3. Вплив погодних умов на результати моделювання рівня води річки Дністер

РОЗДІЛ IV. CУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ РАЙОНІ
4.1. Територія Карпатського туристичного регіону
4.1.1. Закарпатська область
4.1.2. Львівська область
4.1.3. Івано-Франківська область
4.1.4. Чернівецька область

РОЗДІЛ V. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ КАРПАТСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ
5.1. Промисловий туризм: екологічний напрям
5.2. Організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками в Карпатському суспільно-географічному районі
5.3. Природоохоронні заходи щодо впливу твердих побутових відходів на довкілля у Прикарпатському регіоні
5.4. Наукові напрямки оптимізації процесу інвестування промислового туризму з урахуванням екологічних факторів

ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

<<< назад |зміст |вперед >>>

Автор:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *